Zawartość kolejnych numerów:

 

 

Numer 19

 

Spis treści:

1. Janusz Iskra: „Królowa” w Atenach Poolimpijskie refleksje trenera lekkoatletyki (wykład inauguracyjny w AWF Katowice w roku akademickim 2004/2005)

2. Konstantyn Sachnowski, Janusz Iskra, Mariusz Ozimek, Michał Skóra: Współczesne aspekty formowania i utrzymania mistrzostwa sportowego

3. Stanisław Socha: Zawodowe i zdrowotne aspekty długotrwałej aktywności sportowej

4. Zbigniew Czajkowski: Nauczanie, uczenie się, doskonalenie i stosowanie techniki oraz taktyki w kolejnych etapach zaprawy szermierza

5. Stanisław Socha: Nauczanie techniki sportowej  

6. Zbigniew Czajkowski „Fiechtowanije – Moja żizń”, czyli o jednym z współtwórców niebywałych sukcesów radzieckich szermierzy

7. Magdalena Głowacka, Artur Fredyk, Jerzy Trzaska: Zakres maksymalnych dowolnych wychyleń środka ciężkości w płaszczyźnie strzałkowej ludzi w różnym wieku jako miara stabilności postawy

8. Lidia Kuba, Joanna Kantyka, Magdalena Głowacka: Efekty, problemy i wizja procesu profesjonalizacji zajęć aerobiku na Śląsku

9. Krzysztof Sas-Nowosielski: Motywy podejmowania ćwiczeń na siłowni oraz wiedza na temat metod wspomagania wśród osób stosujących i nie stosujących dopingu steroidami anaboliczno-androgennymi

10. Janusz Ślusarczyk, Joanna Kantyka: Geneza i rozwój górskiej odznaki turystycznej (GOT) w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim

11. Mirosław Ponczek: Dopisek do biografii Augustyna Świdra z „Sokoła” Górnośląskiego

12. Antoni Molenda: Wychowanie fizyczne i inne zajęcia sportowe w szkolnictwie rejencji katowickiej w latach 1939-1944

13. Leszek Korzeniowski: Osobowość menedżerów w warunkach zagrożenia biznesu

14. Maria Kocot: Wybrane problemy wpływu integracji europejskiej na ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki w Polsce

15. Maria Kocot: Marketing polskiego produktu turystycznego w warunkach integracji europejskiej

16. Marek Chorąży , Krystyna Kwaśny: Wpływ sauny jako odnowy biologicznej na zachowanie się tętna i ciśnienia krwi u ludzi o różnym stopniu wytrenowania

17. Marcin Grudzień, Edward Saulicz: Wpływ postępowania korekcyjnego u dzieci i młodzieży ze skoliozami I i II°, na wybrane parametry funkcjonalne kompleksu miedniczno- lędźwiowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 20

 

NOWOCZESNA REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU
pod redakcją Józefa Opary

 

Spis treści:

 

Strona tytułowa

Przedmowa

1. Krystian Oleszczyk - „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach –partner Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

2. Józef Opara - Nowoczesna rehabilitacja poudarowa – co to znaczy?

3. Anna Członkowska, Iwona Sarzyńska-Długosz – Możliwości rehabilitacji poudarowej w Polsce

4. Alina Borkowska - Wpływ leczenia przeciwdepresyjnego na objawy dysfunkcji poznawczych w depresji poudarowej

5. Janusz Rybakowski - Depresja po udarze mózgu

6. Krystyna Jaracz - Czy ocena jakości życia jest wyznacznikiem skuteczności rehabilitacji poudarowej?

7. Aleksander Bielecki, Ewa Żmudzka-Wilczek, Józef Opara, Krzysztof Mehlich - Ocena jakości życia osób po udarze mózgu przy pomocy skali S.A.-SIP 30 cz. I

8. Ewa Żmudzka-Wilczek, Aleksander Bielecki, Józef Opara, Krzysztof Mehlich - Ocena jakości życia osób po udarze mózgu przy pomocy skali S.A.-SIP 30 cz. II

9. Jaroslav Opavsky – Coping with post-stroke pain

10. Petr Hluštík, Michal Mayer, Martin Köcher, Petr Kaňovský, Jaroslav Opavský - Are we able to predict results of rehabilitation of stroke patients using fMRI?

11. Andrzej Kwolek, Agnieszka Orzeł, Agnieszka Wojtyna, Małgorzata Majka - Wykorzystanie przezskórnej elektrostymulacji prądami o częstotliwości od 3 do 60 Hz w rehabilitacji pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu

12. Andrzej Dyszkiewicz, Józef Opara - Znaczenie posturometrii i stabilografii w rehabilitacji i zapobieganiu upadkom u osób po udarze mózgu

13. Joanna Seniów - Poudarowe ogniskowe zespoły poznawcze w kontekście rehabilitacji

14. Waldemar Brola, Jan Czernicki, Małgorzata Fudala - Zapobieganie upadkom po udarze mózgu

15. Alina Radajewska - Ocena przydatności lustra w rehabilitacji ręki u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu – doniesienie wstępne

16. Monika Błaszczyszyn - Wyniki wczesnej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu – doniesienie wstępne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 21

pod redakcją Igora Ryguły

 

Spis treści:

 

Wstęp

1. Jarosław Baranowski - Aktywność fizyczna niepełnosprawnych intelektualnie stopnia lekkiego

2. Jacek Barszcz - Wpływ postępowania rehabilitacyjnego na częstość występowania powikłań ogólnych po złamaniach szyjki kości udowej u pacjentów leczonych operacyjnie z zastosowaniem różnych metod

3. Miłosz Czuba, Adam Zając - Analiza sprawności cech krążeniowo-oddechowych w rocznym cyklu treningowym kolarzy

4. Edyta Dubiel – Jajko - Działalność promująca rozwój agroturystyki na przykładzie stowarzyszenia agroturystycznego „Galicyjskie gospodarstwa gościnne – Bieszczady” w Lesku

5. Małgorzata Fuchs - Ocena wpływu metody Vojty na czynność dolnych dróg moczowych u dzieci z przepukliną oponowordzeniową – doniesienie wstępne

6. Dagmara Gerasimuk - Analiza trendów rozwojowych skuteczności strzeleckiej w biathlonie w latach 1997-2004

7. Sławomir Kożuszko, Michał Wilk - Wpływ suplementacji kreatyną i rybozą na szybkość i wytrzymałość szybkościową koszykarzy

8. Urszula Macioł – Kisiel - Czas wolny a zdrowy styl życia dziecka  

9. Artur Magiera - Badanie i znaczenie wytrzymałości tlenowej we wspinaczce sportowej

10. Adam Maszczyk - Analiza typów uzdolnień ruchowych oraz siły jako cechy wiodącej w efektywnym procesie naboru i selekcji w rzucie oszczepem

11. Małgorzata Michalczyk - Mechanizmy obrony antyoksydacyjnej krwi u piłkarek nożnych

12. Mariusz Nocoń - Analiza psychologiczna młodych tenisistów ziemnych

13. Renata Orawiec - Porównanie stabilności postawy pacjentów z chorobą Parkinsona i osób starszych

14. Alina Radajewska - Rola zjawiska plastyczności mózgu w procesie usprawniania pacjentów z porażeniem połowiczym po udarze mózgu

15. Robert Roczniok - Zastosowanie analizy skupień w procesie naboru do pływania sportowego

16. Michał Rozpara - Zakres zmienności rozwoju koordynacji ruchów szybkich i wolnych u osobników w wieku 8-17 lat

17. Małgorzata Tomecka, Joanna Muniowska – Temperament hokeistów na trawie

18. Bartosz Wnuk, Teresa Kowalewska - Twardela, Damian Ziaja - Znaczenie diagnostyczne 6-minutowego testu korytarzowego chodu u mężczyzn z miażdżycą kończyn dolnych